Άξονες Επενδυτικού Πλάνου

Παραγωγή πρώτων υλών φαρμάκων

Η πανδημία είχε ως συνέπεια τις σοβαρές ελλείψεις σε πρώτες ύλες φαρμάκων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το έλλειμμα που εξακολουθεί να υπάρχει, πρέπει να ελαττωθεί άμεσα, ώστε η Ευρώπη να θωρακιστεί απέναντι σε οποιοδήποτε μελλοντικό κίνδυνο.

Η DEMO ανταποκρίνεται στην ανάγκη παραγωγής πρώτων υλών φαρμάκων. Κατασκευάζει τέσσερεις νέες μονάδες παραγωγής πρώτων υλών στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, με δυνατότητα παραγωγής 200 τόνων πρώτης ύλης ετησίως και δημιουργεί έναν νέο παραγωγικό κλάδο.

Με τις επενδύσεις αυτές η DEMO πρωτοπορεί και μειώνει την εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες, ενώ συμβάλλει στο μέγιστο βαθμό στην αυτάρκεια και επάρκεια της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων.

Παραγωγή τελικών φαρμάκων

H παραγωγή φαρμάκων εδώ και 30 χρόνια ξεκίνησε να μετακομίζει σε τρίτες χώρες με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει σημαντικό εμπορικό έλλειμμα στην παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων χημικής προέλευσης.

Η DEMO, όντας ήδη ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέσιμων της Ευρώπης, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό μέρος από το κενό αυτό. Η εταιρία μας ολοκληρώνει δύο παραγωγικές μονάδες, στο Κρυονέρι Αττικής συνολικής επιφανείας 6,000 μ2. Παράλληλα, στο νέο βιομηχανικό συγκρότημα στην Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης Αρκαδίας θα λειτουργήσουν 6 μονάδες παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων με ικανότητα παραγωγής 250 εκατ. τεμαχίων τελικών φαρμακευτικών σκευασμάτων ετησίως.

Με τις επενδύσεις αυτές η DEMO αποκτά την δυνατότητα να παράγει όλες τις φαρμακοτεχνικές μορφές και κατηγορίες ενέσιμων που υπάρχουν σήμερα και να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας, ενώ θα μπορεί να καλύψει το και 20% των αναγκών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων όλης της Ευρώπης για τα προϊόντα που θα παράγει.

Βιοτεχνολογία

Η βιοτεχνολογία δημιουργεί εκπληκτικές εξελίξεις στην ιατρική, στις θεραπείες και στην υγειονομική περίθαλψη. Νέα, αποτελεσματικά φάρμακα, παράγονται από εξαιρετικά πολύπλοκες φυσικές ενώσεις, βιολογικής προέλευσης. Η βιοτεχνολογία γίνεται μέρος της ζωής μας.

Τα δεδομένα αλλάζουν. Η Ελλάδα και η ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία, συμμετέχουν σε αυτές τις εξελίξεις και η DEMO πρωταγωνιστεί με τις επενδύσεις της στη βιοτεχνολογία. Συγκεκριμένα:

  • Κατασκευάζουμε την πρώτη μονάδα παραγωγής βιοτεχνολογικών φαρμάκων στην Αττική
  • Δημιουργούμε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης βιοτεχνολογίας
  • Ξεκινάμε την έρευνα για την ανάπτυξη τριών τελικών φαρμάκων με μονοκλωνικά αντισώματα
  • Ιδρύουμε την Ακαδημία Βιοτεχνολογίας για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Επενδύουμε στην έρευνα και δίνουμε κίνητρα στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα.

Δημιουργήσαμε ένα νέο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης χημικών μορίων στη Θεσσαλονίκη, συνολικής έκτασης 2.500 τ.μ., ενώ το Κέντρο R&D τελικών φαρμακευτικών προϊόντων της Αθήνας έχει έκταση 1,500 τ.μ..

Η εταιρία μας θα αναπτύσσει 20 νέα γενόσημα προϊόντα και πέντε API σε ετήσια βάση, ενώ συνολικά θα απασχοληθούν περισσότεροι από 150 επιστήμονες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους.


Το Aντίκτυπο των Eπενδύσεών μας