Πριν από 55 χρόνια δεσμευθήκαμε για την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων μας με μόνο ένα στόχο: να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές στον φαρμακευτικό κλάδο.

Το όραμα και η στρατηγική μας εστιάζουν στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικές τιμές, στην προώθηση καινοτόμων προϊόντων για την ανακούφιση χρόνιων ασθενειών και στις εξαγωγικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.