Η επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας DEMO ΑΒΕΕ ξεχώρισε και αναγνωρίστηκε το 2015 - 2021. Η εταιρεία απέσπασε 35 σημαντικές διακρίσεις, χρυσά βραβεία και επαίνους για την επιχειρηματική της πορεία και προοπτική.

Manufacturing Excellence 2021

Χάλκινο Βραβείο, «Σχέσεις με Προμηθευτές και Συνεργάτες

Healthcare Business Awards 2021

Πλατινένιο Βραβείο, «Κατηγορία Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις»
Χρυσό Βραβείο, «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»
Χάλκινο Βραβείο, «Ασφάλεια, Υποστήριξη και ενημέρωση των εργαζομένων»

Best in Pharmacies Awards 2021

Αργυρό βραβείο, σκεύασμα Arrenprost, «Marketing»
Αργυρό βραβείο, σκεύασμα Arrenprost, «R&D»

Manufacturing Excellence Awards 2020

2 Αργυρά βραβεία, «Επενδύσεις»

Healthcare Business Awards 2020

Αργυρό βραβείο, «Επενδύσεις»

Best in Pharmacy Awards 2019

2 Χρυσά βραβεία για το NAFLIVER

Healthcare Business Awards 2019

Χάλκινο Βραβείο, «Κοινωνική Ευαισθησία»

Healthcare Business Awards 2018

Χρυσό Βραβείο, «Απασχόληση»
Χρυσό Βραβείο, «Επενδύσεις»

Diamonds of the Greek Economy, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Salus Index, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Made in Greece 2017

Έπαινος Βιομηχανικής Αριστείας
Έπαινος Εξαγωγικού Βιομηχανικού προϊόντος

Healthcare Business Awards 2017

Χρυσό Βραβείο, «Εξωστρέφεια»
Χρυσό Βραβείο, «Κοινωνική Ευαισθησία»

Made in Greece 2017

Έπαινος Εξαγωγικού Βιομηχανικού προϊόντος

Entrepreneurship Club Κούρος 2015

Δημήτρης Δέμος, Διεθνής Οικονομικός Στίβος

Made in Greece 2015

Έπαινος Εξαγωγικής Αριστείας

Greek Exports Awards 2015 Top Industrial Company

Χρυσό βραβείο