Οι εργαζόμενοι αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την επιτυχία μας. Στην DEMO επενδύουμε συστηματικά στους ανθρώπους μας, αλλά και στους νέους επιστήμονες της χώρας. Η άμεση συνεισφορά των ανθρώπων μας και οι προσπάθειές τους έχουν καταστήσει την DEMO μία από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αύξηση Απασχόλησης & Θέσεων Εργασίας.

H DEMO αναπτύσσεται δυναμικά, αυξάνοντας παράλληλα και τις θέσεις εργασίας της κάθε χρόνο. Tην τελευταία δεκαετία, η DEMO δημιούργησε 513 νέες θέσεις εργασίας ανεβάζοντας το προσωπικό της από 512 σε 1.025 εργαζόμενους. Από αυτές τις θέσεις, οι 145 δημιουργήθηκαν από το ξεκίνημα του 2019 ενώ αναμένεται περεταίρω αύξηση. Με την αναπτυξιακή της πορεία, η επιχείρηση συνεισφέρει στη μείωση της ανεργίας, στην τόνωση της οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας, και στη μείωση της φυγής επιστημόνων (brain-drain). Η μέση ηλικία των εργαζομένων είναι 38 χρόνια, το 57% των εργαζόμενων είναι κάτω από 40 ετών ενώ το 55% είναι άνδρες και το 45% είναι γυναίκες.

Οι εργαζόμενοι

Η DEMO διαθέτει υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση, κατάρτιση και ανέλιξη των εργαζομένων της.

Στη DEMO εργάζονται 25 κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου, 109 κάτοχοι Μεταπτυχιακού, και 246 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η εταιρεία χρηματοδοτεί κάθε χρόνο Μεταπτυχιακά προγράμματα για εργαζομένους της, επενδύοντας στην ανάπτυξή τους για το μέλλον.

Εντός του 2019, εργαζόμενοι της DEMO συμμετείχαν σε συνολικά 33 εκπαιδευτικά προγράμματα από εξειδικευμένους φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας που περιλαμβάνει θέματα όπως Τεχνικές Παραγωγής, Αποθήκευσης και Διακίνησης Φαρμάκων, Διοίκηση, Οργάνωση και Ηγεσία, Δεξιότητες Πληροφορικής, Νομοθετικές αλλαγές και εξελίξεις, Απαιτήσεις Ποιότητας κ.ά. Παράλληλα, διατηρεί ένα ισχυρό πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης σε διαδικασίες λειτουργίας και παραγωγής στο πλαίσιο του οποίου διεξήχθησαν εντός του 2019 πάνω από 870 εσωτερικές εκπαιδεύσεις στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι.

Η εταιρία συνέχισε να επενδύει στην ομάδα εσωτερικών εκπαιδευτών, προάγοντας και αναβαθμίζοντας εργαζόμενους της Παραγωγής.


Η προσέλκυση, διατήρηση, ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων μας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα.

Εργαζόμαστε στενά με την ακαδημαϊκή κοινότητα και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντας σε ταλαντούχους φοιτητές την ευκαιρία πρακτικής άσκησης μέσω των σχολών τους και μελλοντικής απασχόλησης. Πολλοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους ως ασκούμενοι και εξελίχθηκαν σε υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας μας.

Στο επίπεδο της προσέλκυσης ταλέντων συμμετείχαμε σε ημερίδες σταδιοδρομίας και οργανώσαμε επισκέψεις νέων φοιτητών και αποφοίτων στην επιχείρηση. 

Εντός του 2018, η DEMO επένδυσε στην ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος Υποτροφιών και Πρακτικής Άσκησης “Start Your Journey”. Το πρόγραμμα στοχεύει σε αριστούχους νέους κάτω των 29, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Φαρμακοποιούς, Βιολόγους, Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, και Μηχανικούς Αυτοματισμού για τη στήριξή τους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους. 

Το 2019 δόθηκαν 11 Υποτροφίες και 4 Πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό η DEMO στέκεται ενεργά δίπλα στους νέους Επιστήμονες της χώρας. Παράλληλα, εντός του 2018 ξεκινήσαμε την εφαρμογή νέου συστήματος διαχείρισης της απόδοσης των εργαζομένων της επιχείρησης, το οποίο επεκτάθηκε εντός του 2019 και αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε συστήματος αξιολόγησης απόδοσης και επιβράβευσης για το εργατικό δυναμικό. 

Είναι στόχος μας να βοηθάμε τους εργαζόμενους να εξελίσσονται, να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους στη DEMO. Μαζί έχουμε αναπτύξει έναν δυνατό δεσμό: την «Οικογένεια» της DEMO! 


Η DEMO επενδύει σημαντικά στην Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων της.

Ελέγχει διεξοδικά και βελτιώνει συστηματικά την ασφάλεια των χώρων και των συνθηκών εργασίας.

Διαθέτει για το προσωπικό πλήρως εξοπλισμένο γενικό ιατρείο με ιατρό και νοσηλεύτρια, και επιπλέον, σε μία προσπάθεια να στηρίξει τις γυναίκες εργαζόμενες και τις συζύγους των εργαζομένων, ανέπτυξε συνεργασία με ιατρό γυναικολόγο και προσφέρει παροχές γυναικολογικού ιατρείου. Η εταιρεία προσφέρει ασφάλιση ζωής, ατυχήματος και υγείας στους εργαζόμενους και προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης για τις οικογένειές τους.

Η εταιρεία διενεργεί κάθε έτος ιατρικές εξετάσεις στο προσωπικό καθώς και εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως ακουόγραμμα ή σπιρομέτρηση όπου απαιτείται. Μετρά συστηματικά την ποιότητα του αέρα και τα επίπεδα θορύβου στις εγκαταστάσεις. Έχει συνεργασία με εξωτερικούς ειδικούς για θέματα ασφάλειας εργασίας και διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους. Ελέγχει αυστηρά την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της.


Η εταιρεία εφαρμόζει ένα πλήρως δομημένο σύστημα εισαγωγής και ενημέρωσης των νέων εργαζόμενων.

Από την πρώτη μέρα οι εργαζόμενοι ενημερώνονται πλήρως για την εταιρεία, τη δομή και τα προϊόντα μας, λαμβάνουν εκπαίδευση για τους Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής, ενημερώνονται για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας για τις διαδικασίες και τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας. Οι νέοι εργαζόμενοι παραλαμβάνουν άμεσα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και ειδικό ρουχισμό που χρειάζονται και ξεναγούνται στους χώρους της εταιρείας. Τέλος ενημερώνονται για τις παροχές και τις δράσεις της εταιρείας για τους εργαζόμενους.