Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας μεγάλωσε σημαντικά και αποτέλεσε τα θεμέλια της επιτυχίας της μας.

Για να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να αναπτύσσει 8 με 10 νέα προϊόντα ανά έτος και να τα παρουσιάζει στη διεθνή αγορά μόλις λήξει η άδεια της ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αριθμός ερευνητικών έργων, τα οποία θα επιτρέψουν στην DEMO να καταστεί πρωτοπόρος όμιλος στη διεθνή φαρμακευτική αγορά.

Για τον λόγο αυτό, έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στη δημιουργία και τη στήριξη ενός τελευταίας τεχνολογίας εργαστηρίου Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Το εργαστήριο R&D της DEMO είναι εξοπλισμένο με όλα τα πιο σύγχρονα όργανα και είναι επανδρωμένο με τους κορυφαίους απόφοιτους των Πανεπιστημίων της Ελλάδας.

Υπό την επίβλεψη κορυφαίων ερευνητών –οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν Ph.D από φημισμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης – το εργαστήριο R&D της DEMO αποτελεί τη βάση για τη δυναμική παρουσία της εταιρείας μας και τις επόμενες δεκαετίες.


Από νωρίς αντιληφθήκαμε ότι για να επιτύχει η εταιρεία στις διεθνείς προσπάθειές της, έπρεπε να αποκτήσει τη δική της εμπειρία που θα της επέτρεπε να προσφέρει υποστήριξη σε ρυθμιστικά θέματα στους συνεργάτες της σε όλο τον κόσμο.

Έτσι, το 2005 ιδρύσαμε ένα ανεξάρτητο Τμήμα Ρυθμιστικών Θεμάτων με 21 στελέχη πλήρους απασχόλησης, που έχουν την ευθύνη της προετοιμασίας φακέλων για υποβολή και έγκριση στις ανάλογες ρυθμιστικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο.

Οι φάκελοι έγκρισης όλων των προϊόντων μας είναι σε μορφή CTD (Common Technical Document, Κοινό Τεχνικό Έγγραφο) που μας επιτρέπει να υποβάλλουμε γρήγορα και αποτελεσματικά φακέλους για έγκριση φαρμάκων σε πολλές χώρες συγχρόνως.

Επιπρόσθετα, η συμμετοχή μας σε εθνικές, αμοιβαίες (MRP) και αποκεντρωμένες (DCP) διαδικασίες έγκρισης σε όλο τον κόσμο καθιστά το Τμήμα Ρυθμιστικών Θεμάτων ένα από τα πιο σημαντικά, προσφέροντας πολύτιμη στήριξη στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο. Τέλος, έχουμε στελέχη που ασχολούνται αποκλειστικά με την παρακολούθηση των τοπικών ρυθμιστικών συνθηκών, προσφέροντας άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αλλαγή στις τοπικές νομοθεσίες.


Από την ίδρυση της εταιρείας μας, η ποιότητα των προϊόντων μας ήταν πάντοτε η κύρια προτεραιότητά μας.

Για τον λόγο αυτό, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της εταιρείας έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των χώρων παραγωγής μας όπως και του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση διαδικασιών παραγωγής με μεγάλο βαθμό αυτοματοποίησης, ενώ οι τεχνολογικές πιστοποιήσεις των μονάδων παραγωγής μας είναι κορυφαίες:

  • πιστοποίηση cGMP (current Good Manufacturing Practices, τρέχουσες ορθές παρασκευαστικές πρακτικές)
  • ISO 9001
  • ISO 13485
  • ΙSO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ΔΥ1348/2004

Επιπρόσθετα, το νέο μας Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ακολουθεί τις πιο σύγχρονες Ορθές Εργαστηριακές Διαδικασίες, ενώ έχει έκταση μεγαλύτερη από 2.000+ τ.μ. Έχει διακριθεί ως ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης και είναι πλήρως εξοπλισμένο με συσκευές κορυφαίας τεχνολογίας. Επιπλέον, η μακρόχρονη συνεργασία μας με τα τμήματα Χημείας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών μάς προσφέρει μία απεριόριστη πηγή ταλαντούχων ανθρώπων, για την επάνδρωση των εργαστηρίων μας με κορυφαίους επιστήμονες.


Κύρια δραστηριότητα του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικών γενοσήμωνφαρμακευτικών σκευασμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την αύξηση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της εταιρίας.

Η ανάπτυξή τους γίνεται με προσήλωση στην ποιότητα και στην ασφάλεια των νέων φαρμάκων και ακολουθώντας τις προδιαγραφές των GMPκαι GLP.

Τα εργαστήρια και οι χώροι παραγωγής δοκιμαστικών και πιλοτικών προϊόντων του τμήματος, συνολικής έκτασης άνω των 800 τ.μ. είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα αναλυτικά όργανα και μηχανήματα και είναι επανδρωμένα με εξειδικευμένους και έμπειρους επιστήμονες όλων των σχετικών ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων και εξαιτίας των διεπιστημονικών τους απαιτήσεων έχουν εδραιωθεί πολλαπλές συνεργασίες με κορυφαία εργαστήρια ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.


Στα πλαίσια της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», εγκρίθηκε η αίτηση χρηματοδότησης ερευνητικού έργου που υπέβαλλε η φαρμακευτική βιομηχανία DEMO ABEE σε συνεργασία με τα εργαστήρια Βιομηχανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Το έργο με τίτλο «Καινοτόμα Λιποσωμιακά και Πολυμερικά Νανοσωματίδια για την Ελεγχόμενη Μεταφορά και Αποδέσμευση Δοξορουβικίνης για την καταπολέμηση του Τριπλά Αρνητικού Καρκίνου του Μαστού (TAKM)» θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του E.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης είναι η σύνθεση καινοτόμων λιποσωμιακών και πολυμερικών νανοσωματίδιων για τη ελεγχόμενη μεταφορά και αποδέσμευση δοξορουβικίνης για την καταπολέμηση του Τριπλά Αρνητικού Καρκίνου του Μαστού. Συνολικά στα πλαίσια του έργου, στόχος είναι με την ολοκλήρωση των μελετών των συνεργαζόμενων φορέων, να έχει αναπτυχθεί μια βελτιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία για την λιποσωμιακή δοξορουβικίνη που θα αποτελέσει το πρώτο γενόσημο φαρμακευτικό προϊόν στην Ευρώπη.Παράλληλα θα αναπτυχθούν νέοι βελτιωμένοι φορείς της δοξορουβικίνης με χρήση ειδικών προσδετών και χειμερικών πολυμερικών νανοφορέων με σκοπό την  ενεργητική στόχευση και τη βελτίωση της βιοδιαθεσιμότητας της δραστικής ουσίας.