Στείρο Νερό Έκπλυσης

Στείρο Νερό Έκπλυσης


ΠεριγραφήΔιάλυμα έκπλυσης (1000 ml)ΚατηγορίαΙατροτεχνολογικάΔραστική ΟυσίαΣτείρο Νερό ΈκπλυσηςSmPCWater for injection 1000ml SPC GR