Χλωριούχο νάτριο 0,9% για εκπλύσεις

Χλωριούχο νάτριο 0,9% για εκπλύσεις


ΠεριγραφήΔιάλυμα έκπλυσης (1000 ml)ΚατηγορίαΙατροτεχνολογικάΔραστική ΟυσίαΧλωριούχο νάτριο 0,9%SmPCSodium Chloride 9% SPC GR