Η Έρευνα και η Ανάπτυξη οδηγεί την εξέλιξη του κλάδου της Υγείας

 

 

Η Έρευνα και Ανάπτυξη αποτελεί τον μηχανισμό μιας εταιρίας για να αποκτήσει καινοτόμες γνώσεις που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία νέας τεχνολογίας, προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων ή βελτίωσης των υπαρχόντων. Η Ε&Α ξεχωρίζει από τις άλλες εταιρικές δραστηριότητες καθώς δεν προορίζεται να αποφέρει άμεσο κέρδος, αλλά περισσότερο επιτρέπει στην εταιρεία να εισάγει νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά και να οδηγεί τις εξελίξεις στον κλάδο της. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη κερδοφορία και απόδοση της επένδυσης της.

H σημασία της Έρευνας και Ανάπτυξης είναι αδιαμφισβήτητη για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, όμως είναι ιδιαίτερα συνυφασμένη με τον τομέα της υγείας, καθώς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της και συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων που σώζουν ανθρώπινες ζωές ή βελτιώνουν την ποιότητά τους. Παράλληλα, η αξία που παράγει ενισχύει την οικονομία και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε εξειδικευμένους τομείς.

Τις τελευταίες δεκαετίες η ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της υγείας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών μορίων, νανοτεχνολογικών συστημάτων ελεγχόμενης και στοχευμένης χορήγησης, εξατομικευμένων θεραπειών, βιοτεχνολογικών προϊόντων και νέων εμβολίων με αποτέλεσμα τη δραματική βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ασθενών. Η ακόμα εν εξελίξει πανδημία της COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της Έρευνας και Ανάπτυξης στην υγεία, όπου η ταχύτατη ανάπτυξη εμβολίων έσωσε εκατομμύρια ζωές και επέτρεψε σε δισεκατομμύρια ανθρώπους να επανέλθουν με ασφάλεια στις καθημερινές τους δραστηριότητες, αποκαθιστώντας παράλληλα την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

Παρά την αναμφισβήτητη σημασία της επένδυσης πάνω σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, η επιτυχής έκβαση δεν είναι ποτέ εγγυημένη, καθώς ο πειραματισμός και η καινοτομία που συνοδεύουν τα πρώτα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ενέχουν σημαντικό ρίσκο. Κάθε δραστηριότητα Έρευνας και Ανάπτυξης θα πρέπει να στηρίζεται σε στρατηγικό σχεδιασμό, σταθερές επιστημονικές βάσεις και συνεπή εταιρική κουλτούρα προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες επιτυχίας. Ο φαρμακευτικός κλάδος πρωτοστατεί στην ερευνητική δραστηριότητα παγκοσμίως με τις περίπου 5.100 φαρμακευτικές εταιρείες και τις εταιρείες βιοτεχνολογίας με ενεργά τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης να επενδύουν άνω του 15% του τζίρου τους σε δράσεις Ε&Α.

Στην ελληνική αγορά, ο φαρμακευτικός κλάδος δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει τον χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός πρωτότυπου φαρμάκου. Ωστόσο, η δραστηριότητα Ε&Α στις ελληνικές φαρμακευτικές βιομηχανίες είναι εκτεταμένη και παράγει σημαντικές ποσότητες νέων γενόσημων προϊόντων ετησίως.

DEMO: Η επιχείρηση που επενδύει σταθερά στην καινοτομία

Η DEMO επενδύει εδώ και χρόνια στην Έρευνα και την Ανάπτυξη διαθέτοντας ένα εργαστήριο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και επανδρωμένο με υψηλής κατάρτισης επιστημονικό προσωπικό. Επιπλέον η εταιρεία προχώρησε το 2021 στην κατασκευή ενός νέου κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Το νέο Ερευνητικό κέντρο, επιφάνειας 2,400 τ.μ θα φιλοξενεί τις ομάδες Ε&Α για τις πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα χημικής προέλευσης, που θα παραχθούν στην Τρίπολη και θα απασχολεί σε πλήρη λειτουργία 75 νέους επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης. Στόχος της εταιρίας είναι να αναπτύσσει 21 νέα προϊόντα το χρόνο, καθιστώντας την DEMO πρωτοπόρο όμιλο στη διεθνή φαρμακευτική αγορά γενοσήμων προϊόντων. Παράλληλα, η ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά την ελληνική κοινωνία απορροφώντας υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, συμβάλλοντας στον περιορισμό του brain drain των τελευταίων ετών και συνεισφέροντας πολλαπλά στο εθνικό σύστημα υγείας και την οικονομία της χώρας με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στον Ελεύθερο Τύπο στις 29 Μαΐου 2022