Ο Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της DEMO ABEE και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας κ. Δημήτρης Δέμος.

Συνέντευξη στην Ανθή Αγγελοπούλου

«Το Ελληνικό Φάρμακο μπορεί να καταστεί η λύση, τόσο για την υγεία, αφού μπορεί να καλύψει άμεσα το 70% των αναγκών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το 50% των αναγκών της νοσοκομειακής, όσο και για την κοινωνία, καθώς μέσω των επενδύσεών που θα πραγματοποιήσει, η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία θα μπορέσει να δημιουργήσει 2.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα στην επόμενη πενταετία» επισημαίνει μιλώντας στο www.naftemporiki.gr o Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της DEMO ABEE και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας κ. Δημήτρης Δέμος.

Η εφαρμογή των πιεστικών μέτρων του μνημονίου θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική δυσπιστία των διεθνών αγορών ως προς τη χώρα μας. Πως βλέπετε να αντιδρούν οι αγορές σε σχέση με την Ελλάδα; Θα υπάρξει η αναμενόμενη ανάπτυξη, ή θα συνεχίσει η ήδη υπάρχουσα τελμάτωση, η οποία δυστυχώς δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα;

Για να υπάρξει ανάπτυξη θα πρέπει καταρχήν να προχωρήσουμε με τα κάτωθι:

 • Ανάκτηση μιας minimumσταθερότητας στην πολιτική ζωή
 • Λύση με τα προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών
 • Σταθεροποίηση φορολογικού συστήματος – σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών
 • Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Αυτό το τετράπτυχο και με ότι αυτό συνοδεύεται είναι κατά τη γνώμη μου η βάση για οποιαδήποτε πλατφόρμα αναπτυξιακής πολιτικής ζητούμε και αναμένουμε.

Παρόλο που η ντιρεκτίβα από την ΕΕ μιλά για αύξηση χρήσης των γενοσήμων στη χώρα μας οι ελληνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα διείσδυσης. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες στην ελληνική αγορά και τι ακριβώς συμβαίνει με τους διαγωνισμούς στα νοσοκομεία;

Για να υπάρξει διείσδυση σε μια ρυθμισμένη αγορά, όπως η αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα, δεν αρκεί η μείωση τιμών των γενοσήμων που έχει κατά κόρον εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα κίνητρα που να ενθαρρύνουν τη συνταγογράφηση του γιατρού σε μια τέτοια κατεύθυνση και δικλείδες ασφαλείας που θα διασφαλίζουν τους όρους κερδοφορίας των φαρμακοποιών από την επιλογή διάθεσής τους.

Κομβικό ρόλο για την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων παίζει και ο έλεγχος της συνταγογράφησης, καθώς και της κατανάλωσης φαρμάκων. Φυσικά, η απουσία μιας πολιτικής ενημέρωσης του κοινού για την ποιότητα των Ελληνικών γενοσήμων  αποτέλεσε ένα ακόμη εμπόδιο για τη διείσδυσή τους.

Όμως πέρα από αυτά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρόσθετα εμπόδια, όπως το κάκιστο πλαίσιο διαγωνισμών για τις προμήθειες των νοσοκομείων, που οδηγεί σε μονοπωλιακές καταστάσεις ανά δραστική ουσία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Το τρέχον μοντέλο της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι σήμερα το εξής: ένας μειοδότης για όλη τη χώρα, με μοναδικό κριτήριο επιλογής προμηθευτή τη χαμηλότερη τιμή και χωρίς αξιολόγηση του προφίλ του προμηθευτή.

Οι συνέπειες αυτού του μοντέλου είναι οι μονοπωλιακές πρακτικές και τα σημαντικά προβλήματα αδιαφάνειας, η δημιουργία ελλείψεων και τα προβλήματα επάρκειας,  και τέλος η μειωμένη εμπιστοσύνη των ιατρών σε φάρμακα που δεν γνωρίζουν και τα οποία προμηθεύεται το νοσοκομείο μέσω διαγωνισμών, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη υποκατάσταση τους με πρωτότυπα φάρμακα και κατά συνέπεια την αύξηση της δαπάνης.

Έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη είναι το τρίπτυχο των ημερών. Τι χρειάζεται τελικά η ελληνική αγορά για να θέσει σε εφαρμογή αυτό το τρίπτυχο ειδικά στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν σημαντικός τομέας και για τα τρία αυτά κομμάτια;

Σε ότι αφορά στην φαρμακοβιομηχανία και σύμφωνα και με τις θέσεις που έχουμε προβάλει ως ΠΕΦ, για να υπάρξει πραγματικά έρευνα και καινοτομία που νομοτελειακά οδηγούν στην ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρξει:

 • Εθνική Πολιτική Φαρμάκου που θα λάβει σοβαρά υπόψη την αναπτυξιακή διάσταση του Ελληνικού Φαρμάκου.
 • Μέριμνα για τη διατήρηση στην κυκλοφορία των οικονομικότερων θεραπειών, οι οποίες αποδεδειγμένα παράγουν εξοικονομήσεις.
 • Αξιολόγηση των νέων ακριβών φαρμάκων με στόχο την επιβράβευση της καινοτομίας.
 • Δυνατότητα στον ιατρό να προτείνει γενόσημο με την εμπορική του ονομασία.
 • Δυνατότητα στον φαρμακοποιό να αντικαθιστά με οικονομικότερο ιδιοσκεύασμα, με απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης των γενοσήμων.
 • Αναγνώριση – επιβράβευση  της δημιουργίας εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
 • Στελέχωση του ΕΟΦ με εξειδικευμένο προσωπικό με στόχο την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που αφορούν στις εθνικές αδειοδοτήσεις και την υποστήριξη της διαδικασίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης με την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς.

Το Ελληνικό Φάρμακο μπορεί να καταστεί η Λύση, τόσο για την υγεία, αφού μπορεί να καλύψει άμεσα το 70% των αναγκών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το 50% των αναγκών της νοσοκομειακής, όσο και για την κοινωνία, καθώς μέσω των επενδύσεών που θα πραγματοποιήσει, η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία θα μπορέσει να δημιουργήσει 2.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ποιες είναι οι στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει ο κλάδος ώστε να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης, η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων;

Πέρα από τις επιταγές των Θεσμών και των Μνημονίων, οφείλουμε να διαμορφώσουμε μια Εθνική Πολιτική Φαρμάκου με βασικούς άξονες την παραγωγή βιώσιμων εξοικονομήσεων και την αξιοποίηση της εγχώριας παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας.

Τα κύρια σημεία μια τέτοιας πολιτικής θα αφορούν:

 1. στην αξιολόγηση της αποζημίωσης των νέων ακριβότερων θεραπειών με την παράλληλη ενεργοποίηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ.
 2. στον έλεγχο της συνταγογράφησης και της υποκατάστασης των φθηνών με ακριβότερες θεραπείες, μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών (registries) για τα φάρμακα υψηλού κόστους.
 3. στην εφαρμογή δεσμευτικών συνταγογραφικών οδηγιών και ορίων συνταγογράφησης.
 4. στην παροχή κινήτρων για τη συνταγογράφηση οικονομικότερων φαρμάκων.
 5. στην άρση των αντικινήτρων για τη διάθεση γενοσήμων από τους φαρμακοποιούς.
 6. στην ενημέρωση των πολιτών για την ορθολογική χρήση των φαρμάκων και ιδιαίτερα την αξία και τα οφέλη από τη χρήση ελληνικών οικονομικότερων φαρμάκων.

Εξοικονόμηση πόρων και μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης με οριζόντιες μειώσεις των τιμών των φαρμάκων, με την επιβολή rebate και clawback, με τη μετατροπή των χρεών του κράτους ως προς τις επιχειρήσεις σε ομόλογα και τελικά με τις σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών, είναι τελικά δυνατό να γίνει; Μέτρα τα οποία δεν δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αναπνεύσει, μπορούν να αποφέρουν συνολικό κέρδος στον κρατικό μηχανισμό;

Για όλους τους εμπλεκόμενους στη συγκρότηση της φαρμακευτικής πολιτικής, πλην ίσως των δανειστών μας, είναι φανερό ότι η τιμολόγηση σαν εργαλείο για την παραγωγή εξοικονομήσεων έχει φθάσει στα όριά του, καθώς κάθε περαιτέρω συμπίεση των τιμών θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα φαρμακευτικών προϊόντων και επιχειρήσεων, χωρίς ουσιαστικό όφελος σε όρους εξοικονομήσεων.

Είναι καιρός να ασχοληθούμε σοβαρά με όσα εστιάζουν και όλα τα Ταμεία στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως με τον έλεγχο της συνταγογράφησης, την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και την αξιολόγηση των νέων ακριβών θεραπειών, ώστε να εισέρχονται στο σύστημα σε χαμηλές τιμές.

Κύριε Δέμο ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο χθες και να μας πείτε πως ξεκίνησε ηDEMOκαι ποια είναι η θέση της στην ελληνική αγορά;

Το 2015 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την DEMO, αφού γιορτάζει50 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην αγορά  φαρμάκου και δεν θα μπορούσε παρά όλη η εταιρία να αισθάνεται υπερήφανη για τις επιτυχίες που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα.

Η ταχύτατη εξέλιξη της DEMO, από το φαρμακείο που ίδρυσε ο Σταύρος Δέμος το 1950, σε μία από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες παγκοσμίως, είναι αποτέλεσμα μιας σειράς στρατηγικών επιλογών που μας έφεραν σήμερα σε ηγετική θέση, όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και διεθνώς.

Τα τελευταία 8 χρόνια έχουμε ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 22%, απασχολούμε 750 εργαζόμενους, έχουμε προχωρήσει σε επένδυση40.000.000€ στην αύξηση της δυναμικότητας της παραγωγής μας, ενώ ο τζίρος μας το 2014 έφτασε στα 112.000.000€, με αύξηση 20% στις πωλήσεις.

Επιπλέον, σήμερα η DEMO εξάγει σε 52 χώρες παγκοσμίως, ενώ η αύξηση των εξαγωγών της με ρυθμό 50%ετησίως δημιουργεί σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εξωστρέφειας. Το 2015 αναμένουμε η DEMOνα κλείσει με τζίρο 125.000.000€, ενώ για το 2016 στόχο αποτελούν τα 135.000.000€.

Ποιο είναι το χαρτοφυλάκιο της DEMO και σε ποιες αγορές απευθύνεται;

H DEMO διαθέτει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και διεθνώς πάνω από 100 διαφορετικές δραστικές ουσίες, σε 200 σκευάσματα που κυκλοφορούν σε 1.350 συσκευασίες. Απευθύνονται σε όλο το φάσμα της νοσοκομειακής αγοράς, ενώ παράλληλα έχει στόχο την  παραγωγή  8 με 10 νέα προϊόντων κάθε χρόνο.

Η  εταιρεία δραστηριοποιείται με τέσσερις βασικούς άξονες.

 1. Την ανάπτυξη, έγκριση και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά.
 2. Την παραγωγή ενέσιμων προϊόντων όλων των μορφών.
 3. Τη διάθεση καινοτόμων φαρμάκων οίκων του εξωτερικού και
 4. Την διάθεση φαρμάκων για σπάνιες παθήσεις.

Όπως προείπα, η DEMOεξάγει φάρμακα σε 52 χώρες, σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Ωκεανία, ενώ από τα τέλη του 2013 έχουμε παρουσία στη Γερμανία με τη θυγατρική μας DEMO Pharmaceuticals GmbH, με έδρα το Μόναχο. Επιπλέον, η DEMO ήδη έχει θέσει σε λειτουργία υποκατάστημα και στην Κίνα, ενώ στους άμεσους στόχους είναι η λειτουργία 7 ακόμα υποκαταστημάτων σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Στο άμεσο μέλλον στοχεύουμε στην είσοδό μας σε νέες κατηγορίες προϊόντων στις χώρες που έχουμε ήδη παρουσία. Για την επόμενη τριετία, βασικό στόχο αποτελεί η ενεργός παρουσία σε πάνω από 75 χώρες, με υποκαταστήματα σε τουλάχιστον 7, ενώ ήδη η εταιρεία επικεντρώνεται στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και Νότιας Αμερικής.

Μιλήσατε πρόσφατα για μια νέα επέκταση της εταιρείας. Σε τι αφορά αυτή, πόσο θα είναι το κόστος της και σε το αποβλέπει;

Στόχος της επένδυσης στην ουσία είναι η αύξηση της παραγωγής μέσω της αυτοματοποίησης των εργασιών, παράλληλα με την επέκταση του R&D.

Δυστυχώς έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση της επένδυσης, που θα σήμαινε φυσικά και αύξηση της απασχόλησης, καθώς οι απαιτήσεις από τα δημόσια νοσοκομεία, οι οφειλές τους δηλαδή, μέσα στο 2015 έχουν εκτοξευτεί.

Αυτό το γεγονός μοιραία φέρνει πιο πίσω τα αναπτυξιακά πλάνα, όχι μόνο της DEMO αλλά και άλλων εταιρειών.

Φυσικά, εάν είχαμε πληρωθεί στην ώρα μας, δεν θα χρειαζόταν μέρος του κεφαλαίου που έχουμε για την επένδυση να πηγαίνει στη στήριξη των νοσοκομείων.

Βασικός λοιπόν στόχος για τις επενδύσεις αλλά και την ολοκλήρωσή τους, όπως συμβαίνει με την περίπτωση της DEMO, είναι να πληρώνει το κράτος τους προμηθευτές του στην ώρας τους, όπως γίνεται σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/1036525/dimitris-demos-to-elliniko-farmako-mporei-na-katastei-lusi_